Blog

Daně

Kdy se vrací daně

Placení daní je asi celosvětově jednou z nejméně oblíbených občanských povinností. Může se ale stát, že na povinných zálohách státu odvedete více, než činí vaše skutečná daňová povinnost.

V takovém případě máte takzvaný daňový přeplatek a máte nárok na jeho vrácení. Ale i když platit daně musíte automaticky a hned, stát tak pohotový není. Abyste dostali své peníze zpět, musíte o jejich vrácení finanční úřad požádat. Pokud na peníze spěcháte, dřívější termín daňového přiznání vám nepomůže. Ať daňové přiznání podáte na začátku roku, nebo až na konci povinné lhůty, tedy v poslední březnové dny, peníze dostane ve stejném termínu.

Kdo může o přeplatek požádat

O přeplatek může požádat jak zaměstnanec, který má příjmy od více zaměstnavatelů, případně nepožádal zaměstnavatele o roční zúčtování a tak musí podat daňové přiznání, tak osoba samostatně výdělečně činná. Často o něj žádají také studenti, kteří pracovali na brigádách, ale svým zaměstnavatelům nedodali tzv. růžové prohlášení, tedy prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. V takovém případě je jim zaměstnavatel povinen strhnout srážkovou daň ve výši 15 %, ale pokud student podá daňové přiznání a doloží, že studuje, může o vrácení daně požádat. Zaměstnanci, kteří udělili svůj souhlas k tomu, aby jim roční zúčtování daně z příjmu vyřídil jejich zaměstnavatel, se o nic starat nemusí.

Termíny

Finanční ředitelství vrací pouze částky vyšší než 100 korun, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla poslední lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Letos je k 1. dubnu. Částka by tedy měla být zaslána nejpozději 1. května do účtu České národní banky a měla by mít mít na svém účtu maximálně 2. května. To ovšem platí v případě, že nejste OSVČ a nemáte daňového poradce. V takovém případě je lhůta pro podání přiznání 1. července a finanční úřad vám přeplatí vrátí až do konce července.

Jak požádat

Žádost o vrácení přeplatku na daň z příjmů fyzických osob je přímo součástí daňového přiznání formuláře. Vyplníte ji tedy zároveň s ním a odevzdáte se na místně příslušném finančním úřadu.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat, bud na telefonním čísle a nebo emailem.

Adresa

  • Kanceláře: Na Slanici 444 76001 Zlín
  • Fakturační adresa: Pod Rozhlednou 6085 760 01 Zlín

Kontakty

  • 776066562 - Obchod
  • 776066541 - PPC
Google partner EMAK.CZ
Ověření Sklik