Třetí strany

Příručka inzerenta

Úvod do online inzerce na Googlu

Inzerce na Googlu vám nabízí možnost oslovit nové zákazníky přesně ve chvíli, kdy hledají váš druh produktů nebo služeb. Podle typu provozované kampaně můžete zvolit účtování poplatků za kliknutí, zobrazení nebo konverze.

Až se začnou reklamy zobrazovat, poskytneme údaje o výkonu, aby mohl váš partner – třetí strana sledovat, co se osvědčilo a co ne. Výkon v reklamních službách AdWords i AdWords Express od Googlu se totiž dá podrobně měřit. Lze tak přesně zjistit návratnost investic do inzerce a váš partner – třetí strana může pomocí úprav optimalizovat reklamní kampaně tak, aby byla návratnost co nejvyšší. Přehled rozdílů mezi službami AdWords a AdWords Express si můžete přečíst na adrese support.google.com/adwords/express/answer/1689628.

Kromě Vyhledávací sítě Google lze reklamy rovněž zobrazovat na partnerských webech v síti Google (místa, na kterých jste možná viděli text Reklamy Google), a to včetně YouTube. V této síti můžete využít i další formáty reklamy, třeba grafické reklamy nebo videoreklamy.

Společnost Google a partneři – třetí strany

Stojíme si za tím, že inzerce na Googlu dokáže položit základy úspěchu vaší firmy. Možná ale nemáte čas ani zdroje, které jsou nutné k vytvoření – a pravidelné údržbě – úspěšného účtu AdWords. Nebo byste prostě byli rádi, kdyby vám při optimalizaci podal pomocnou ruku nějaký odborník.

V ten okamžik vstupují do hry naši partneři – třetí strany. Na trhu působí různé typy subjektů z řad třetích stran, od největších reklamních agentur a vydavatelů zlatých stránek až po jednotlivce poskytující webové poradenství. Abychom vám pomohli správného partnera – třetí stranu vybrat, vyvinuli jsme partnerské programy. Třetí strany, které splnily požadavky některého z našich partnerských programů, mohou odznak daného programu zobrazovat na svých webových stránkách. Nejčastěji nejspíš narazíte na odznaky certifikovaných partnerů Google a prémiových partnerů pro malé a střední firmy.

Pokud se chcete ujistit, že určitá společnost získala certifikaci v rámci našeho programu Google Partners, klikněte na jejím webu na tento odznak. Pokud certifikaci získala, přejdete na její profilovou stránku na Googlu.

Jak spolupracovat s partnerem – třetí stranou?

Partner – třetí strana dokáže vám i vaší firmě ušetřit spoustu času a energie. Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků, doporučujeme, abyste se průběžně informovali o aktuálním stavu reklamních kampaní a časově náročnou práci přenechali partnerovi.

Partneři – třetí strany často účtují k nákladům na inzerci také jistý poplatek. Poskytují vám cenné služby mimo jiné tím, že za vás spravují kampaně, vytvářejí přehledy, odpovídají na vaše dotazy nebo optimalizují kampaně. Domníváme se, že je důležité znát celkové náklady na inzerci, včetně případných poplatků účtovaných partnerem – třetí stranou. Pomocí této částky totiž určujete, jaká je vaše celková návratnost investic.

Uvádíme pět tipů, jak být chytřejším zákazníkem:

Vybírejte pečlivě: Při výběru partnera – třetí strany, se kterým chcete spolupracovat, hledejte společnosti, na jejichž webových stránkách je umístěn odznak certifikovaného nebo prémiového partnera Google. Pokud se chcete ujistit, že mezi ně určitá společnost opravdu patří, použijte Vyhledávání certifikovaných partnerů Google nebo si projděte webové stránky programu Premier SMB Partners pro svoji oblast. Při vybírání partnera – třetí strany je rovněž důležité, abyste znali rozsah smlouvy, kterou s partnerem uzavíráte, a aby vám tento rozsah vyhovoval. Při výběru správného partnera – třetí strany se můžete řídit iněkolika dalšími kritérii:
Spolupracoval už partner – třetí strana s firmami z vaší oblasti?
Spolupracuje partner s firmami s podobným rozpočtem nebo cílovým publikem?
Jaké další služby kromě inzerce na Googlu může daný partner – třetí strana pro růst vaší firmy poskytnout?
Vyberte si jednoho partnera: Možná vám připadá jako dobrý nápad rozdělit rozpočet mezi více třetích stran a zjistit, který partner přináší nejlepší výsledky. Můžete to klidně udělat, ale doporučujeme je testovat po jednom. Google na stránce s výsledky vyhledávání zobrazuje maximálně jednu reklamu dané firmy, a souběžné testování více třetích stran by tedy bylo obtížné.
Vzdělávejte se: Naučit se pracovat s inzercí na pokročilé úrovni vyžaduje čas. Pokud se ale chcete naučit jen základy inzerce na Googlu, tolik času vám to zase nezabere. Podívejte se níže na část Základy inzerce. Další informace naleznete v centru nápovědy AdWords na adrese adwords.google.com/support/aw nebo centru nápovědy AdWords Express na adrese support.google.com/adwords/express/. Pokud těmto službám porozumíte, budete se moci při jednání s partnerem – třetí stranou informovaněji rozhodnout.
Důvěřujte zkušenostem: Pokud spolupracujete se společností, která spravovala stovky reklamních účtů Google, nasbírala taková společnost s reklamními službami od Googlu nejspíš rozsáhlé odborné znalosti. Pokud vám sdělí, že některá odvětví mají historicky vyšší náklady na online inzerci nebo že některá klíčová slova nebo reklamy nemusí být pro vaši firmu účinná, pravděpodobně svá tvrzení opírají o zkušenosti.
Analyzujte výsledky: Pokud se zrovna nezaměřujete na budování značky, bude vás ohledně inzerce nejvíce zajímat návratnost investic (tj. počet nových zákazníků, které získáte). Každý měsíc tedy poměřte částku, kterou jste investovali, s výsledky, jež vám tato investice přinesla.
Na co si dát pozor

Je pro nás důležité, abyste si z inzerce na Googlu odnášeli dobrý dojem. Pokud dobrý dojem nemáte, dejte nám vědět. Než nás kontaktujete, pokuste se případný problém vyřešit ve spolupráci s partnerem – třetí stranou.

Mnoho třetích stran si vysloužilo naši důvěru tím, že co nejlépe zastupují zájmy svých inzerentů. Některé třetí strany ale takto nejednají. Zde uvádíme některé aktivity, na které byste si měli dávat pozor a měli byste nám je případně oznámit:

Neposkytování údajů o nákladech a výkonu kampaní AdWords: Minimálně máte právo znát náklady na svoje reklamy Google a počet s nimi souvisejících kliknutí a zobrazení.
Třetí strana zaručuje umístění reklamy v konkrétním reklamním kanálu nebo na konkrétní pozici: Konkrétní pozici reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání na Google.com nelze zaručit. Pozice reklamy je určena v aukci a při každém novém vyhledávání se mění. Některé třetí strany mohou účtovat poplatky pouze tehdy, pokud reklama dosáhne požadovaného umístění. Třetí strany, které zaručují konkrétní pozici (tj. nejvyšší pozici pokaždé, když uživatel vyhledává pomocí vašeho klíčového slova), překrucují způsob fungování inzerce na Googlu.
Vydávání se za pracovníka společnosti Google: Požádejte tuto osobu, aby vám sdělila své jméno a zaslala vám e-mail ze své e-mailové adresy v doméně @google.com (nikoli @gmail.com).
Obtěžování nebo šikanování s cílem vynutit si vaši registraci: Třetí strany nemohou vaši firmu odstranit z výsledků přirozeného nebo organického vyhledávání na Google.com.
Třetí strana tvrdí, že inzerce na Googlu má vliv na hodnocení stránek ve výsledcích organického nebo přirozeného vyhledávání: Inzerce na Googlu nemá na hodnocení stránek ve výsledcích organického ani přirozeného vyhledávání žádný vliv. Tyto výsledky jsou od sebe zcela odděleny.
Klamavé ceny: Agentura nemusí v rámci inzerce používat správný rozpočet, který jste si s ní dohodli. Vyžádejte si oficiální kopii uzavřené smlouvy v písemné podobě.
Porušování zásad pro třetí strany nahlaste

Domníváte se, že váš partner – třetí strana tyto zásady porušuje? Dejte nám vědět a toto porušování zásad pro třetí strany nahlaste.

Přestože vám nejspíš na hlášení ohledně této třetí strany osobně neodpovíme, vaše komentáře prošetříme a v případě nutnosti podnikneme příslušná opatření.

Základy inzerce

Průměrná pozice udává průměrnou pozici, na které se spuštěná reklama zobrazí. Průměrná pozice od 1 do 8 obvykle znamená, že se reklama zobrazí na první stránce s výsledky vyhledávání.
Kliknutí: Počet případů, kdy uživatelé klikli na vaši reklamu.
Míra prokliku (CTR): Počet kliknutí vydělený počtem zobrazení reklamy, vyjádřený procentem. Dobrá CTR může zlepšit průměrnou pozici reklamy.
Konverze: Akce, která je výsledkem inzerce (např. telefonní hovor, potenciální zákazník nebo prodej). Touto metrikou se obvykle dá dobře měřit úspěšnost inzerce.
Náklady: Celková částka, kterou utratíte za inzerci na Googlu.
Zobrazení: Počet případů, kdy se reklama zobrazila.
Klíčová slova: Slova nebo sousloví, která jste pro AdWords vybrali. Když budou uživatelé tato slova vyhledávat na Googlu, může se vedle výsledků vyhledávání nebo nad nimi zobrazit vaše reklama. Ve službě AdWords Express vybírá klíčová slova automaticky Google, nevybíráte si je sami. Při výběru se vychází z krátké reklamy a popisu produktu.
Pokud máte ohledně svého reklamního účtu Google nějaký dotaz nebo potřebujete pomoct, podívejte se do centra nápovědy pro službu AdWords (adwords.google.com/support/aw/) nebo AdWords Express (support.google.com/adwords/express/).

Více najdete zde

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat, bud na telefonním čísle a nebo emailem.

Adresa

  • Kanceláře: Na Slanici 444 76001 Zlín
  • Fakturační adresa: Pod Rozhlednou 6085 760 01 Zlín

Kontakty

  • 776066562 - Obchod
  • 776066541 - PPC
Google partner EMAK.CZ
Ověření Sklik