Blog

authority

Co je Domain Authority a Page Authority?

V SEO existují tři druhy autority, které jsou v optimalizaci pro vyhledávače často špatně pochopeným tématem. Vysvětlíme vám, co jednotlivé termíny znamenají, jak se dají měřit, zvýšit a využít pro své stránky.

Autorita domény (Domain Authority)

Domain Authority (DA) vyvinula společnost MOZ jako skóre hodnocení, které předpovídá, jakou sílu má váš web či e-shop na stránce s výsledky vyhledávání (SERP). Je ukazatelem schopnosti umístit se ve vyhledávání. Skóre autority domény se pohybuje na škále 1 až 100, přičemž 100 je maximální hodnota klasifikace. Snahou je tedy maximálně silná a autoritativní doména. Autoritu doménu můžete zjistit přes Open Site Explorer a ideálně si porovnat hodnocení s vaší přímou konkurencí, kde uvidíte, jak si stojíte.

DA se vyhodnocuje na základě více faktorů, které ukazují, jak kvalitní doména je. Závisí především ale na těchto dvou - 1. stáří a důvěryhodnost a 2. popularita.

Stáří a důvěryhodnost

Nejvyšší skóre získávají domény, které jsou již mnoho let funkční a spolehlivé. Všechny domény si své místo musí zasloužit, tzn. například v případě převádění starého webu na novou domén pomocí 301, nenechají vyhledávače novou doménu získat původní místo mezi osvědčenými. Vysoké hodnocení získáte časem a důslednou péči o dobrý obsah a kvalitní zpětné odkazy. Z hlediska důvěryhodnosti se hodnotí vše, co se v minulosti s doménou dělo.

Popularita

O popularitě webu rozhoduje spousta faktorů, nejdůležitější je množství zpětných odkazů, kde platí čím více, tím lépe, pak jejich kvalita a množství unikátních domén, které na web odkazují. Významnost roli při budování kvalitních odkazů hraje i relevance webů, na které odkaz umístíte. Relevance závisí na on-page obsahu i na vnějších odkazech.

Při získávání zpětných odkazů si díky tomuto ukazateli umíme zhodnotit sílu webu, ze kterého na nás bude odkazovat link a jednoduše si vyhodnotíme, zda stojí či nestojí za to. Rovněž to platí při různých odhadech návštěvností, síly ve vyhledávání, prodeji, ve spolupráci v rámci sdílení obsahu nebo jen pro optimalizaci daného webu pro vyhledávání.

Jelikož vyhledávače neustále upravují a zdokonalují své algoritmy, vliv a váhy jednotlivých faktorů se v čase mohou měnit. Je nutné mít na paměti, že práce a investice do autority domény se vyplácí. Řiďte se pravidly a starejte se o svůj web, aktivně pracujte na získávání více kvalitních odkazů z tolika webů, z kolika je to možné.

Autorita stránky (Page Authority)

Autorita stránky (PA) je skóre hodnocení, které předpovídá, jak dobře si bude stát specifická stránka na stránce s výsledky vyhledávání (SERP). Skóre autority stránky se stejně jako u autority domény pohybuje od 1 do 100 s tím, že nejvyšší možné hodnocení 100 značí nejúspěšnější stránky.

Stejně jako u autority domény ovlivňuje autoritu stránky stáří a důvěryhodnost, hodnota získaná ze zpětných odkazů (i odkazy mají svou autoritu) a navíc i doba uplynulá od poslední aktualizace stránky. Vyhledávače výše hodnotí stránky, které jsou častěji aktualizování, kde je pravidelně kontrolován obsah, který je relevantní, proto nezapomínejte i na klíčová slova.

Pokud chcete kontrolovat v jedné metrice autoritu stránky, použijte nástroje MOZ, Majestic či Ahrefs, kde získáte i autoritu domény. Metrika stránky platí konkrétně pro danou stránku, proto je často lepším ukazatelem než metrika celé domény, která je hodně obecná.

Autorita odkazu (Link Authority)

Autorita odkazu ukazuje, jak velkou schopnost se umístit přenáší daný odkaz. Faktory, které ovlivňují kvalitu odkazu závisí i na autoritě stránky, na které je umístěn, kolik dalších odkazů je na této stránce umístěno (čím více, tím nižší skóre) a zda je o odkazy zasazené do relevantního kontextu, či samostatně vložené nic neříkající odkazy.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat, bud na telefonním čísle a nebo emailem.

Adresa

  • Kanceláře: Na Slanici 444 76001 Zlín
  • Fakturační adresa: Pod Rozhlednou 6085 760 01 Zlín

Kontakty

  • 776066562 - Obchod
  • 776066541 - PPC
Google partner EMAK.CZ
Ověření Sklik